Annuleren

Open dag / avond

Soefidag Relax, nothing is under control

Aanvang:
zaterdag 18 juni 2022 om 10:00
Einde:
zaterdag 18 juni 2022 om 17:00
Organisator:
Soeficentrum Regio Utrecht
Contactpersoon:
Sakya van Male
06-11599795
sakya.vanmale@ziggo.nl
Locatie:
Universel Murad Hassil
Kosten:
€ 25,- voor leden van het centrum; € 40,- voor introducÚs en belangstellenden
 
 
Op zaterdag 18 juni organiseren we een soefidag voor leden van ons centrum, introducÚs en iedereen die zich aangesproken voelt door het thema. De dag vindt plaats in de Universel in Katwijk. De titel is: Relax, nothing is under control. Ondertitel: Bewustzijnsverruiming - polarisatie voorbij.

Met het thema van de dag spelen we in op de actualiteit. Het is in deze tijd van polarisatie, oorlogen en mensenrechtenschendingen een grote uitdaging om met een open hart midden in de wereld te staan.

Een eerste stap is dan: ontspannen, om zo contact te maken met onze essentie, ons diepste zelf (bewustzijn, de Ene). Van daaruit kunnen we ons hart openen voor de ander en ook verbinding gaan ervaren met mensen die anders in het leven staan dan wij.

Meer informatie: soeficentrumutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/04/Soefidag-18.06.2022.pdf
Opgave bij Martin van der Graaff (m.vandergraaff@ziggo.nl).
Meer informatie:
www.soeficentrumutrecht.nl
Agenda: