Annuleren

Workshop

Vijfde verdiepingsavond Soefisme: zang als weg naar harmonie, schoonheid en spiritualiteit: workshop

Aanvang:
dinsdag 21 februari 2017 om 20:00
Organisator:
Soefi Contact - afd. Haarlem
Contactpersoon:
mw. M.S. Dukker, dhr. W. van der Putt
023-5370585
m.dukker@chello.nl
Locatie:
Soefi-Huis Haarlem
Kosten:
Een bijdrage van 5 euro wordt op prijs gesteld
 
 
Gevoel voor schoonheid geeft diepte aan het dagelijkse leven. Deze gedachte wordt verkend in een reeks van zes verdiepingsavonden in het Haarlemse Soefi-Huis. De gedachte is dat innerlijke verdieping en een harmonieuze omgang met de medemens tegelijkertijd bereikt kunnen worden door een gevoel voor schoonheid te ontwikkelen. De Indiase mysticus en musicus Inayat Khan (1882-1927), die het Soefisme in het Westen introduceerde, heeft daartoe vanuit zijn muzikale en soefi-achtergrond een ontwikkelingsweg geschetst. Centraal daarin staat de ontwikkeling van liefde, harmonie en schoonheid, drie centrale begrippen in zijn boodschap.
In zes verdiepingsavonden worden verschillende aspecten van deze ontwikkelingsweg belicht. De avonden zijn informatief, maar ook contemplatief en praktisch van karakter. Er is ruimte voor ervaring en gedachtewisseling.

In de eerste avond (15 november) wordt een algemene inleiding op het thema gegeven, uitgaande van het gedachtegoed van Inayat Khan. De vraag staat centraal wie we als mens zijn en welke vermogens we hebben om een harmonieus leven te leiden. Vertrekpunt is het menselijke vermogen om schoonheid aan te voelen en van daaruit de ontwikkeling van de menselijke persoonlijkheid. Deze avond wordt verzocht door Jelle Kadir Troelstra, actief lid van het Soefi-Huis in Haarlem.

De tweede avond (van waarnemen naar zien, 6 december) is meer ervaringsgericht. Door zelf te tekenen wordt de mogelijkheid gecreŽerd om bewust waar te nemen. Let wel: u hoeft niet te kunnen tekenen of schilderen, het is geen tekenles. Er wordt gestart met ontspanning en innerlijke afstemming, vanuit een gedicht, van Djelal-ud-din Rumi. We oefenen waarnemen in aandacht. Het gaat om concentratie, opnieuw kijken en loslaten van resultaat. Deze avond wordt begeleid door Monique Shirin Dukker, beeldend kunstenaar en docent tekenen en schilderen, en actief in het Soefi-Huis.

De derde avond (10 januari) gaat in op de schoonheid van het woord. Het Soefisme kent een lange poŽtische traditie. Een bekend voorbeeld daarvan is het dichtwerk van Djelal-ud-din Rumi. In deze avond wordt aan de hand van gedichten van Rumi (13e eeuw), de Indiase mysticus Kabir (15e eeuw) en Inayat Khan (20e eeuw) ingegaan op de betekenis van inspiratie achter het gesproken woord. Deze avond wordt verzorgd door Wiet Wali van der Putt, voorzitter van het Haarlemse Soefi-Huis.

Tijdens de vierde avond (31 januari) staat het creŽren van harmonie in ons dagelijkse leven centraal. Deze avond is gericht op stilte, bezinning en meditatie. Beoogd wordt door innerlijke afstemming gevoel te krijgen voor het persoonlijke levensritme en mogelijkheden om harmonie in het dagelijkse leven te ervaren. Deze avond wordt begeleid door Jaap-Willem Wakil Hutter, een actief lid van het Soefi-Huis.

Dan wordt het tijd voor muziek. Op de vijfde avond (21 februari) staat de muzikale ervaring centraal. ĎZang is de snelste weg naar harmonie, schoonheid en spiritualiteit’, zo zei Inayat Khan. In deze avond wordt u uitgenodigd eenvoudige gebeden en mantra’s uit verschillende religieuze tradities mee te zingen. Door zingen ontstaat verbinding. Oren, hart en stem openen zich en worden ťťn. De schoonheid van ons hart wordt meer zichtbaar en voelbaar. U hoeft geen geoefende zanger te zijn en u kunt ook alleen komen luisteren! Deze avond wordt verzorgd door Jetty Armaiti Scholten, zangeres, stemcoach, liedjesmaker. Jetty zingt vooral bij vieringen en ceremonies.

Op de laatste avond (14 maart), wederom verzorgd door Monique Shirin Dukker, is er weer ruimte voor tekenen en schilderen. We laten ons inspireren door teksten van Inayat Khan en een natuurmeditatie. Doel is de invloed van kleur in ons leven bewust te worden zodat we kleuren intensiever gaan waarnemen. Door met kleur te werken komen lichaam, ziel, geest in balans en komen emoties tot rust.

Tijdens de verdiepingsavonden worden teksten, gedichten en liederen uitgedeeld die verzameld kunnen worden in een e
Meer informatie:
www.soefi-contact.nl
Agenda: