Annuleren

Eredienst

Informele Eredienst

Aanvang:
zondag 12 maart 2017 om 10:30
Einde:
zondag 12 maart 2017 om 11:30
Organisator:
Soefi Beweging - centrum Hilversum
Contactpersoon:
Ganesh van der Veer
035-5312130
famvdveer@ziggo.nl
Locatie:
Soefi Centrum Hilversum
Kosten:
vrijwillige bijdrage
 
 
Gezamenlijke dienst van Soefi’s en De Kapel

Zondag 12 maart houden Soeficentrum Hilversum en de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum een gezamenlijke dienst in De Kapel aan de ’s-Gravelandseweg 144. Het thema is ‘verbondenheid’. Dit zal benaderd worden vanuit de geschriften van de grote religieuze tradities. Daarnaast wordt ingegaan op de visie van de filosoof en oerwouddokter Albert Schweitzer. Voorgangers zijn Ganesh van der Veer, Monika Rietveld en Peter Korver. Muzikale medewerking wordt verleend door het Soefikoor Den Haag i.s.m. Heart and Wings uit Amsterdam. In voorgaande jaren waren eerdere wederzijdse ontmoetingen. De twee gemeenschappen hebben een open houding ten aanzien van andere geloofstradities gemeen.

Aanvang: 10.30 uur op ’s-Gravelandseweg 144. Dat betekent dat de gebruikelijke locatie op de Oude Enghweg deze keer niet gebruikt wordt!

Meer informatie:
www.soefi.nl
Agenda: