Universeel Soefisme Assen

Annuleren
Gemeente
Assen
Land
Nederland
Contactpersoon
NasiBan Vinke en Gert van der Zande
Email
soefi.assen@ziggo.nl
Telefoon
0592 501254
Website
www.soefi-assen.nl
Beschrijving
Elke derde zondag van de maand wordt in Assen een Informele Dienst of een Universele Eredienst gehouden met wisselende sprekers en onderwerpen.
In juli en augustus zijn er geen diensten.

Het soefisme is een zienswijze en een manier van leven. Het sluit aan bij een verlangen van velen naar verbondenheid naar het Ene en het ervaren daarvan. Het gaat uit van de essentie van alle godsdiensten en van de eenheid van religieuze idealen. Het is geen nieuwe godsdienst of een sekte. Het is een boodschap van geestelijke vrijheid. Het laat zien hoe wij ons vrij kunnen maken van beperkingen in ons voelen, denken en handelen en hoe wij ons echte wezen kunnen ontdekken.

Hierdoor worden wij in staat gesteld liefde, harmonie en schoonheid - sleutelwoorden in het Soefisme - ook werkelijk te beleven. Het gaat daarbij om liefde voor elkaar, om liefde voor de natuur, de schepping, om harmonie met jezelf en met de anderen, om het zien en ervaren van schoonheid die zichtbaar of verborgen in alles aanwezig is.

Het is een handreiking voor mensen van nu, tot welk geloof, volk, ras of groepering zij ook behoren.